Pretraživanje

[__LOGIN__]

Sastanak Turističkih zajednica otoka Brača

20.11.2018.

Sastanak Turističkih zajednica otoka Brača
Direktori Turističkih zajednica otoka Brača, TZO Bol, TZG Supetar, TZO Postira, TZO Sutivan, TZO Milna, TZO Selca i Nerežišća, sastali su se 20.11.2018. u Bolu u vinskom podrumu
 
Prema novom zakonu o turističkim zajednicama, gdje je otok Brač jedan klaster, sudionici su razmatrali kako se najbolje organizirati za budućnost.
Domaćin, Markito Marinković direktor TZO Bol, je napomenuo da otok Brač ima oko 1 700 000 noćenja što je 100 000 noćenja više od Hvara i time čini oko 13% noćenja na županijskoj razini.
 
Kao primjer udruživanja u klaster posebno je spomenut otok Krk koji po tom modelu funkcionira već 60 godina.
 
Od 2019. godine klaster Brač će nastupiti na sajmu u Berlinu, kao jedan od klastera na štandu Splitsko-dalmatinske županije, te će također imati i sajamsku brošuru koja obuhvaća čitav otok, a informator klastera Brač na sajmu će biti predstavnik TZO Bol Tonči Lalić.
 
Direktor TZG Supetra Ivan Cvitanić predložio je markaciju i uređenje velike šetnice oko Brača, koja bi obuhvaćala oko 130 km pješačke staze isključivo na postojećim makadamskih putevima.
 
Nakon uspješne koordinacije domaćin i gosti su završili obilaskom vinskog podruma te zakuskom i degustacijom vina.
Kalendar događanja
13.12.2018. / četvrtak
14.12.2018. / petak
16.12.2018. / nedjelja
17.12.2018. / ponedjeljak
19.12.2018. / srijeda
20.12.2018. / četvrtak
25.12.2018. / utorak